Homepage > Projekty

Projekty


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Projekty szkoleniowe / informacyjne

Foundacja Cantonuovo, zdążając  do wypełnieniem wyznaczonego sobie celu, rozpoczęła w ostatnich latach prowadzenie kursów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych mających na celu szerzenie orędzia Jezusa Chrystusa. Powyższe  kursy  poruszają trzy główne zagadnienia: Królestwa Niebieskiego, Uwolnienia, Człowieka duchowego. Obecnie prowadzone są dwa kursy na Słowacji i jeden we Włoszech. Typowe spotkania Fundacji to także jedno lub dwudniowe seminaria, dotyczące tematów życiowych oraz bardziej duchowych, których celem jest bezpośrednio przynoszenie uzdrowienia i uwolnienia dla uczestników.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty muzyczne

Działalność artystyczna Fundacji Cantonuovo polega na tworzeniu dzieł muzycznych oraz organizowaniu koncertów w różnych krajach. Jej celem jest, poprzez muzykę, w nowy i efektywny sposób zanosić Słowo Boże, tak aby uwalniać ducha ludzkiego, rozpowszechniąc muzykę jako instrument wolnego i bezpłatnego wyrażania myśli i wiary, odnajdywać jedność między narodami, krajami, kulturami, osobami bez względu na ich wiek, klasę społeczną czy pochodzenie etniczne.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty humanitarne

Cantonuovo oraz jej zalożyciele od 2003 roku aktywnie angażuja sie w liczne projekty pomocy humanitarnej dla ubogich, sierot i rodzin potrzebujących pomocy w wielu krajach, glównie w Kenii, Ugandzie i Senegalu. Tam, dzięki wsparciu wykwalifikowanych pracowników lokalnych, rozpoczęto intensywne działania w celu wspierania wielum młodych ludzi oraz rodzin pozostajacych w niekorzystnej sytuacji materialnej, wspólpracujac przy tym z niektórymi placówkami oświatowymi celem stworzenia infrastruktury i programów szkoleniowych.

Projecty "Foundacja Cantonuovo"

> Uganda: "Kankobe Orphanage project"

video

> Senegal: "Talibertè project"

video

Jeśli chcesz udzielić swojego wsparcia i aktywnie uczestniczyć w tych projektów kliknij tutaj 

Projecty "Il Cantonuovo ONLUS"

> Kenya and Uganda: "James project"

video

> Kenya: "Dandora Adoptions project"

video

Jeśli chcesz udzielić swojego wsparcia i aktywnie uczestniczyć w tych projektów kliknij tutaj
....................................................................................................................................................................................

Projekty socjalne

Fundacja Cantonuovo ma na celu promowanie poprawy społeczeństwa poprzez szkolenia i formacje dla osób fizycznych, jak i psychologiczne, moralne, materialne i duchowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, uciśnionych i upośledzonych społecznie. Dlatego też rozwija swoją działalność w dziedzinie społecznej, aby pomóc wszystkim w znalezieniu sensu życia i podnoszeniu ich kwalifikacji oraz umiejętności, umożliwiajac im służbe dla innych. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z więzieniem w Sienie (Ministerstwo Sprawiedliwości) aby wspierać więźniów w utrzymywaniu kontaktu  z  rodziną podczas pobytu w areszcie, aby pomoc im rozpoznać swoj potencjał i przygotować się do reintegracji ze społeczeństwem, dzięki odkryciu nowych  wartości.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty kulturalne

Fundacja Cantonuovo wspiera współdzielenie i wymianę doświadczeń kulturowych między ludźmi, dialog między narodami, począwszy od tych europejskich, również w kwestii formowania osób.
W związku z tym nawiązano współpracę z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie w celu rozpowszechniania języka i kultury włoskiej w świecie, sprzyjając tym samym integracji europejskiej, która będzie mogła być urzeczywistniania poprzez obecność różnych kultur na terytorium.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data