Fondazione Cantonuovo - szkolenia i projekty humanitarne

Dialog międzykulturowy, Szkolenia, Dialog międzykulturowy, Współpraca na rzecz rozwoju, Integracja między narodami

Organizacja non profit, która chroni, rozwija i rozpowszechnia duchowe doświadczenie założycieli, ich działalność i prace koncentrujące się na przesłaniu Jezusa Chrystusa. Poprzez działanie informacyjne i szkolenie jednostek oraz udział w licznych projektach humanitarnych, Cantonuovo ma na celu sprzyjanie zmianom i poprawę społeczeństwa poprzez umożliwianie spotkań między narodami, dialog międzykulturowy, współpracę międzynarodową, integrację między narodami, współpracę w zakresie rozwoju, przyczyniając się tym samym do pełnej realizacji praw człowieka.
Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data