Fondazione Cantonuovo - vzdelávanie a humanitárne projekty

Ľudské práva, Medzinárodná spolupráca, Spolupráca na raste, Vzdelávanie, Ježiš Kristus

Nezisková organizácia, ktorá chráni, rozvíja a šíri duchovné skúsenosti jej zakladateľov, ich aktivity a dielo zamerané na posolstvo Ježiša Krista. Prostredníctvom informovania a vzdelávania jednotlivcov a účasti na mnohých humanitárnych projektoch sa Cantonuovo podujalo priniesť zmenu a zlepšenie spoločnosti, a to skrze podporu zbližovania ľudí, medzikultúrneho dialógu, medzinárodnej spolupráce, integrácie národov a spolupráce na raste, čím prispieva k napĺňaniu ľudských práv.
Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data