Homepage > Multimédiá > Video Music
PLAYLIST

Album "Splendido"

Video 1
 • Video 1
 • Video 2
 • Video 3
 • Video 4
 • Video 5
 • Video 6
 • Video 7
 • Video 8
 • Video 9
 • Video 10
 • Video 11

Album "Splendido"

Počúvaj ..... tento album je pre teba. Ježiš povedal, že všetko je možné tomu, kto verí. Keďže viera je z počutia, počúvaj ..... Aspoň raz venuj čas tomuto albumu a vypočuj si ho od začiatku až do konca bez prerušenia a vyrušovania. Táto hudba a melódie boli zložené v modlitbe, slová sú z Biblie alebo ňou inšpirované. Je to modlitba. Ak budeš tiež ochotný otvoriť svoje srdce, zažiješ skúsenosť Boha a tvoj život už nikdy nebude rovnaký. To sa udialo nám a chceme ti to odovzdať. Sme si istí, že ak budeš počúvať s dôverou v Boha, budeš naplnený všetkou radosťou a pokojom a budeš pretekať nádejou skrze moc Ducha Svätého.

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data