Homepage > Multimédiá > Video Music
PLAYLIST

Salmo Nuovo Studio

Video 1
  • Video 1
  • Video 2
  • Video 3
  • Video 4
  • Video 5

Salmo Nuovo Studio

Fabrizio Tiezzi skoncipoval projekt “Salmo Nuovo” (Nový žalm), ktorý zahŕňa zhudobnenie žalmov z Biblie s využitím moderných hudobných štýlov. Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, Fabrizio Tiezzi a Angela Tancredi si vybrali žalmy preto, že v časoch skúšok vo svojom živote čerpali silu a energiu práve z nich, vstupujúc do hlbšieho zmyslu každého slova, ktoré teraz v svojic dielach spievajú. Ich hudba dáva odvahu, radosť, lásku, pokoj, nádej a oslobodenie, i východisko zo zúfalstva, depresie, závislosti a ďalších foriem otroctva, ktorého sú mnohí obeťami. Problémy, ktorým sa žalmy venujú, boli vždy v strede ľudského života. Rodia sa ako modlitby ľudí, ktorí spievajú Bohu celým svojím zanietením, a doprevádzajú na cestu do hlbín srdca, z hlbín až ku spáse v Ježišovi Kristovi .

Žalmy: 139, 119 (verše 105-112), 23, 6, 1

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data