Homepage > O nas

O nas


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Fundacja Cantonuovo - szkolenia i projekty humanitarne
Cantonuovo jest prywatną fundacją non-profit, która gromadzi, zachowuje, rozwija i rozpowszechnia doświadczenie duchowe jej założycieli, ich działalność i prace, które koncentrują się na przesłaniu Jezusa Chrystusa.
Poprzez informowanie i formowanie osób, celem Cantonuovo jest wspieranie zmian i poprawy społeczeństwa. Zapewnia przy tym duchową, moralną i materialną opiekę nad ubogimi, uciśnionymi i osobami  społecznie pokrzywdzonymi. Jednoczy przy tym ludzi różnych narodowości, promuje dialog między różnymi kulturami i współpracuje na rzecz ich rozwoju, przyczyniając się do pełnej realizacji podstawowych praw człowieka.
Fundacja Cantonuovo ma poparcie około 40 wolontariuszy z Włoch, Słowacji i Polski.

Download: Cel Fundacji

e-mail: fondazione@cantonuovo.org 
                    

 

 

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data