Dr. Maurizio Tiezzi

Maurizio Tiezzi sa narodil v Siene v Taliansku. Je právnik a counsellor (poradca) v oblasti transakčnej analýzy.

12. novembra 2000 prijal krst v Duchu Svätom a odvtedy zasvätil svoj život kázaniu dobrej zvesti o Božom kráľovstve a modlitbe za ľudí.

Spolu s bratom Fabriziom a švagrinou Angelou založil v Siene naddenominačné kresťanské spoločenstvo – komunitu „Cantonuovo“, ktoré vedú a podporujú v Taliansku i na Slovensku.

V priebehu rokov prednášal na domácich i zahraničných konferenciách, školil na seminároch zameraných na službu, vyučoval na viacerých školách a seminároch o Božom kráľovstve.

V roku 2009, stále s Fabriziom a Angelou, založil neziskovú organizáciu „Fondazione Cantonuovo“, ktorej je prezidentom.

Jeho vášňou je povzbudzovať ľudí k osobnému stretnutiu s Duchom Svätým pre ich efektívny kresťanský život, napomáhať ich rastu v spravodlivosti nebeského kráľovstva a venovať im starostlivosť modlitbou a rôznorodou podporou v živote. Vo svojej činnosti a aktivitách podporuje duchovný rozvoj, zdravé medziľudské vzťahy a autonómiu.

S láskou sa venuje štúdiu a výučbe Biblie, pomáha ľuďom objavovať ich dôveru v Boha, žiť ako Ježišovi učeníci, napredovať v živote a vedení Duchom Svätým kráčať v pláne, ktorý má Boh pre nich.

Tieto témy sú tiež obsahom jeho prvej knihy „Slobodný od scenára“, publikovanej v slovenčine v roku 2016. Originál v talianskom jazyku pod názvom „Život v 4D“ vyšiel v roku 2013 a anglický preklad „Script-Free“ v roku 2015.

Maurizio osobne prispel k rozvoju rôznych humanitárnych projektov v Keni a Ugande. Tam bol aj inšpirovaný a získal skúsenosti v efektívnej službe modlitby uzdravenia a oslobodenia, ktorou sa jeho služba vyznačovala už od začiatku.

Niekoľko rokov pravidelne navštevoval biblické vzdelávacie/formačné semináre o Božom kráľovstve a konferencie o vodcovstve v Nassau na Bahamách.

KME University Alabama (USA) mu tiež udelila čestný doktorát z „Filozofie nebeského kráľovstva“.

Maurizio je šťastne ženatý s Andreou, ktorá ho sprevádza v jeho službe. Má dve nádherné dcéry, Caterinu a Elenu a žije v Siene.