30 marca, 2013

Nové stvorenie

by Fondazione Cantonuovo in Božie kráľovstvo, Spása