Slovom, hudbou a modlitbou venujeme starostlivosť, budujeme a formujeme pre Božie Kráľovstvo.

Pravidelné online stretnutia:

RAZ MESAČNE

Stretnutie s chválami a uctievaním
21:00 – 22:30
Dátum a čas budú oznámené vždy na začiatku mesiaca

KAŽDÝ ŠTVRTOK

Prehĺbenie štúdia Evanjelia
21:00 – 22:30           
Stretnutia opäť začnú od 17. septembra!
Ak chcete dostávať aktualizácie o stretnutiací ONLINE e-mailom:
PRIHLÁSTE SA NA NEWSLETTER

News, články a zdroje

Podujatia a stretnutia
Slobodný od scenára

Ako sa z toho dostať?

Ako žiť plný a uspokojujúci život?

Ako začať písať príbeh o víťazstvách a nie o porážkach?

Prečo aj mnohí z tých, ktorí veria v Boha, nezažívajú úspech a radosť?

Zoznámte sa so zakladateľmi