nový album

 1. Canto Nuovo Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 4:30
 2. Il Tuo Nome Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 3:06
 3. La Nuova Via Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 3:49
 4. Only God Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 3:40
 5. Vincitori Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 3:24
 6. Splendido Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 4:20
 7. Vieni Spirito Santo Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 3:57
 8. Vivi In Me Angela Tancredi & Fabrizio Tiezzi 7:12

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

scroll

New Psalm

 1. 01 Turn o Lord and deliver me NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 5:04
 2. 02 The Lord is my Shepard NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 5:50
 3. 03 Blessed is the man NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 4:54
 4. 04 Shout for joy NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 3:06
 5. 05 Wonderfully made NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 6:41
 6. 06 Alleluia (Praise the Lord) NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 3:18
 7. 07 Your Word NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 4:32
 8. 08 Praise the Lord NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 6:03
 9. 09 I love your instructions NEW PSALM | 2013 © Cantonuovo 7:55

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Projekt Salmo Nuovo (Nový žalm) Fabrizia Tiezziho má za cieľ zhudobniť žalmy Biblie s využitím moderných hudobných štýlov.
Na základe osobnej životnej skúsenosti, Fabrizio Tiezzi a Angela Tancredi si vybrali Žalmy, pretože v obdobiach skúšok čerpali z nich silu a rozhodnosť, a to práve skrze vniknutie do najhlbšieho významu každého slova, ktoré teraz spievajú vo svojich dielach.
Ich hudba dáva odvahu, radosť, lásku, pokoj, nádej a oslobodenie, východisko z beznádeje, závislosti, depresie a iných foriem otroctva, ktoré majú v dnešných časoch mnoho obetí.
Témy, o ktorých žalmy hovoria, boli vždy centrom života človeka. Veď samotné žalmy v skutočnosti vznikli ako modlitby ľudí, ktorí Bohu spievajú plný horlivosti, a vedú nás tiež na ceste do hlbín srdca, a z hlbín až ku spáse v Ježišovi Kristovi.

Reset

 1. 1 Cambia mentalità RESET - © cantonuovo 2:39
 2. 2 Cambia sistema RESET - © cantonuovo 2:25
 3. 3 Day by day RESET - © cantonuovo 3:02
 4. 4 Dio non vuole religioni RESET - © cantonuovo 2:18
 5. 5 Fai agli altri RESET - © cantonuovo 2:19
 6. 6 Non rincorro RESET - © cantonuovo 2:51
 7. 7 Usa il tuo valore RESET - © cantonuovo 3:37

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Splendido

 1. 1 Emanuele SPLENDIDO 1:32
 2. 2 Splendido SPLENDIDO 5:15
 3. 3 May the God of hope SPLENDIDO 5:29
 4. 4 C'è potenza SPLENDIDO 6:59
 5. 5 Holy Spirit SPLENDIDO 3:41
 6. 6 Lampada SPLENDIDO 7:24
 7. 7 Vivi in me SPLENDIDO 4:32
 8. 8 Alle fonti della salvezza SPLENDIDO 5:07
 9. 9 Lodate il Signore SPLENDIDO 6:04
 10. 10 Spirito Santo SPLENDIDO 4:16
 11. 11 Loderò SPLENDIDO 5:27

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Vypočujte si…
Toto CD je pre Vás.
Ježiš povedal, že všetko je možné tým, ktorí veria a keďže Viera závisí od počúvania, počúvajme…
Aspoň raz si vypočujte tento album od začiatku do konca do konca, bez prerušenia alebo rušenia. Táto hudba a melódie boli zložené v modlitbe, a slová sú prevzaté priamo z Biblie alebo sú ňou inšpirované. Je to čas modlitby. Ak ste tiež ochotní otvoriť svoje srdce, zakúsite Boha a váš život nezostane rovnaký. Toto sa udialo nám a to isté chceme odovzdať i Vám.
Sme si istí, že ak budete počúvať s dôverou v Boha, budete naplnení všetkou radosťou a pokojom a budete pretekať nádejou v moci Ducha Svätého.

Salmo nuovo

 1. 1 Torna Signore a liberarmi SALMO NUOVO - © 2010 5:04
 2. 2 Il Signore è il mio Pastore SALMO NUOVO - © 2010 5:50
 3. 3 É Felice l'uomo SALMO NUOVO - © 2010 4:54
 4. 4 Acclamate SALMO NUOVO - © 2010 3:06
 5. 5 Io ti lodo SALMO NUOVO - © 2010 6:41
 6. 6 Alleluia, popoli tutti SALMO NUOVO - © 2010 3:18
 7. 7 Lampada SALMO NUOVO - © 2010 4:32
 8. 8 Lodate il Signore SALMO NUOVO - © 2010 6:03
 9. 9 Amo la tua legge SALMO NUOVO - © 2010 7:55

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Projekt Salmo Nuovo (Nový žalm) Fabrizia Tiezziho má za cieľ zhudobniť žalmy Biblie s využitím moderných hudobných štýlov.
Na základe osobnej životnej skúsenosti, Fabrizio Tiezzi a Angela Tancredi si vybrali Žalmy, pretože v obdobiach skúšok čerpali z nich silu a rozhodnosť, a to práve skrze vniknutie do najhlbšieho významu každého slova, ktoré teraz spievajú vo svojich dielach.
Ich hudba dáva odvahu, radosť, lásku, pokoj, nádej a oslobodenie, východisko z beznádeje, závislosti, depresie a iných foriem otroctva, ktoré majú v dnešných časoch mnoho obetí.
Témy, o ktorých žalmy hovoria, boli vždy centrom života človeka. Veď samotné žalmy v skutočnosti vznikli ako modlitby ľudí, ktorí Bohu spievajú plný horlivosti, a vedú nás tiež na ceste do hlbín srdca, a z hlbín až ku spáse v Ježišovi Kristovi.

God of Hope

 1. Emmanuel GOD OF HOPE 1:22
 2. Brilliant light GOD OF HOPE 5:16
 3. May the God of hope GOD OF HOPE 5:30
 4. There is power GOD OF HOPE 6:58
 5. Holy Spirit GOD OF HOPE 3:41
 6. Your Word GOD OF HOPE 7:24
 7. Live in me GOD OF HOPE 4:32
 8. Spring of Salvation GOD OF HOPE 5:06
 9. Praise the Lord GOD OF HOPE 6:05
 10. In my heart GOD OF HOPE 4:16
 11. I will praise you GOD OF HOPE 5:27

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Vypočujte si…
Toto CD je pre Vás.
Ježiš povedal, že všetko je možné tým, ktorí veria a keďže Viera závisí od počúvania, počúvajme…
Aspoň raz si vypočujte tento album od začiatku do konca do konca, bez prerušenia alebo rušenia. Táto hudba a melódie boli zložené v modlitbe, a slová sú prevzaté priamo z Biblie alebo sú ňou inšpirované. Je to čas modlitby. Ak ste tiež ochotní otvoriť svoje srdce, zakúsite Boha a váš život nezostane rovnaký. Toto sa udialo nám a to isté chceme odovzdať i Vám.
Sme si istí, že ak budete počúvať s dôverou v Boha, budete naplnení všetkou radosťou a pokojom a budete pretekať nádejou v moci Ducha Svätého.