Maurizio Tiezzi sa venuje otázkam týkajúcim sa Kráľovstva Božieho a kresťanskej spirituality. Video Talks sú rozdelené podľa tém a všetky sú zamerané na pasáže z Biblie. Centrom vyučovaní je Božie Slovo a cieľom je, aby divák či poslucháč boli povzbudení žiť Ježiša Krista v každom okamihu svojho každodenného života.