AUDIO z tejto zbierky sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa Božieho kráľovstva a kresťanskej spirituality.

Sú rozdelené podľa jednotlivých tém a všetky sa zameriavajú na Božie slovo. Dúfame, že pri ich počúvaní budete povzbudení žiť Ježiša Krista v každej chvíli každodenného života.