16 októbra, 2020

Poznanie Pána ma oslobodilo od ťažkostí spôsobených medzigeneračnými vplyvmi

by Fondazione Cantonuovo in Svedectvá