Séria stretnutí zameraných na duchovný rozvoj pre autentický kresťanský život.


Seminár Život v Duchu má za cieľ podporiť osobný rozvoj a rast pre autentický a hlboký kresťanský život. Je naplánovaných jedenásť stretnutí, počas ktorých budú predstavené základné témy kresťanskej viery.

Čítania a poznámky na každý deň budú k dispozícii po skončení každého stretnutia.

1.

Úvod k semináru

čítania a poznámky

22. apríl

o 21.00/22.30

2.

Boh Otec ťa miluje osobne

čítania a poznámky

23. apríl

o 21.00/22.30

3.

Ježiš ťa zachráni a oslobodí

čítania a poznámky

24. apríl

o 21.00/22.30

4.

Ježiš, Pán tvojho života

čítania a poznámky

25. apríl

o 21.00/22.30

5.

26. apríl

o 21.00/22.30

6.

Ježiš ťa uzdravuje a oslobodzuje

čítania a poznámky

27. apríl

o 21.00/22.30

7.

Nasledovať Ježiša

čítania a poznámky

28. apríl

o 21.00/22.30

8.

Duch Svätý je Boh

čítania a poznámky

29. apríl

o 21.00/22.30

9.

Krst v Duchu Svätom

čítania a poznámky

30. apríl

o 21.00/22.30

10.

Modlitba za prijatie krstu v Duchu Svätom

čítania a poznámky

1. máj

o 21.00/22.30

11.

Si súčasťou Božej rodiny a môžeš svedčiť o Ježišovi

čítania a poznámky

2. máj

o 21.00/22.30

Seminár Život v Duchu

11 STRETNUTÍ

online
11 stretnutí na podporu duchovného rastu a rozvoja pre autentický kresťanský život.
logo - fondazione cantonuuovo siena - maurizio tiezzi - fabrizio tiezzi

Obsah tejto stránky je prísne dôverný a vyhradený iba pre účastníkov seminára.