Slovom, hudbou a modlitbou venujeme starostlivosť, budujeme a formujeme pre Božie Kráľovstvo.

Pravidelné online stretnutia:

KAŽDÝ UTOROK

Stretnutie s chválami
21:00 – 22:30
Stretnutia sa počas leta nekonajú

KAŽDÝ ŠTVRTOK

Prehĺbenie štúdia Evanjelia
21:00 – 22:30           
Stretnutia sa počas leta nekonajú
Ak chcete dostávať aktualizácie o stretnutiací ONLINE e-mailom:
PRIHLÁSTE SA NA NEWSLETTER
Slobodný od scenára

Ako sa z toho dostať?

Ako žiť plný a uspokojujúci život?

Ako začať písať príbeh o víťazstvách a nie o porážkach?

Prečo aj mnohí z tých, ktorí veria v Boha, nezažívajú úspech a radosť?

Zoznámte sa so zakladateľmi